Ontstaan van Reconnection

Onstaan van The Reconnection

The Reconnection, letterlijk ‘her-verbinding’, komt net als Reconnective Healing voort uit ontdekkingen van chiropractor Dr. Eric Pearl uit Californie. Het verhaal in zijn boek ‘De Reconnectie’ vertelt over een soort inwijding die hij onderging van een oude vrouw die allerlei lijnen en punten op en over zijn lichaam tekende. Na verloop van tijd kon hij deze lijnen letterlijk rond zijn lichaam voelen, en ervaarde hij een ‘diepe verbinding met het grotere geheel’. In de loop der tijd werd hem duidelijk dat hij degene was die het heractiveren van dit lijnenstelsel wereldwijd moest gaan doceren.

 

Mensen ervaren na The Reconnection vaak een gevoel van verbondenheid met alles wat leeft, en ook een versnelling in hun persoonlijke ontwikkeling. Verborgen talenten treden op de voorgrond, nieuwe interesses duiken op. Hun gezondheid verbetert. Ze zien meer samenhang in gebeurtenissen, ontvangen intuïtief allerlei informatie. Kortom, ervaren en merken ‘waar hun levenspad heenloopt’.

 

Eric Pearl stelt: ‘Oorspronkelijk waren de meridiaanlijnen van ons lichaam, bekend uit de acupunctuur, verbonden met een netwerk van lijnen op de aarde (leylijnen) en rond onze planeet tot in het hele universum. Via deze netwerklijnen vindt er op alle niveaus uitwisseling plaats van energie, licht en informatie. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van dit netwerk. Door ‘hernieuwde’ energetische lijnen op/rond het lichaam aan te brengen, wordt je (her)verbonden met dit ‘grid’ en kan er weer uitwisseling en doorstroming plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

boek-ned 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rainbow balans web

   

Comments are closed